ـ خانواده: Aizoaceae

ـ نام علمی: Faucaria Tigrina


این گیاه دارای برگ‌های گوشتی با لبه دندانه‌دار و خارهای سفید است به ارتفاع ۱۰ و گستردگی ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. گل‌های زرد طلائی رنگ آن که شبیه گل مینا هستند و در پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان پرنور و دور از آفتاب مستقیم، کمپوست کاکتوس و تغذیه ماهیانه با کود ازته و اسپری با آب در زمستان نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه در تابستان امکان‌پذیر است.