ـ خانواده: Euphorbiaceae

ـ نام علمی: Euphorbia rigida


گیاه دائمی همیشه سبز به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شكل بوده و گل‌های زردرنگ آن از اوایل بهار تا اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و خاك سبك با زهكش خوب نیاز دارد . حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر تازه، تهیه قلمه در بهار و یا اوایل تابستان و تقسیم گیاه در اوایل بهار امكان‌پذیر است.