ـ خانواده: Euphorbiaceae

ـ نام علمی: Euphorbia pulcherrima


درختچه خزان پذیر به بلندی ۳۰ و گستردگی ۴۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شكل بوده و در زمستان براكته‌های قرمز رنگ آن ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان سایه روشن و خاك مرطوب و غنی از هوموس نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار و تهیه قلمه در بهار یا اوایل تابستان امكان‌پذیر است.