ـ خانواده: Euphorbiaceae

ـ نام علمی: Euphorbia meloformis


گیاه گوشتی كروی به بلندی و گستردگی ۱۰ سانتی‌‌متر است دارای ساقه گوشتی شیاردار سبز مایل به خاكستری بوده و برگ‌های آن كوچك و غیرقابل توجه می‌باشد.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و خاك سبك با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.