ـ خانواده: Clastraceae

ـ نام علمی: Euonymus myrianthus


درختچه همیشه سبز به بلندی ۳ متر و گستردگی ۴ متر است. گل‌های خوشه‌ای متراکم آن به رنگ زرد مایل به سبز در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد و در هر نوع خاک با زهکش خوب رشد می‌کند و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ - درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز و قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.