ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Erythronium tuolumnense


گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ - ۲۰ و گستردگی ۸ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سبز بیضی شکل بوده و گل‌های زرد رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکش خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل‌دهی امکان‌پذیر است.