ـ خانواده: Cruciferae

ـ نام علمی: Erysimum Bowles Mouve


گیاهی است دائمی، مقاوم، درختچه مانند، همیشه سبز، با بلندی ۷۵ سانتی‌متر و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر، دارای برگ‌های باریک نیزه‌ای شکل سبز مایل به خاکستری، گل‌های ارغوانی روشن آن به قطر ۵/۱ سانتی‌متر از اواخر زمستان تا تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی،خاک نسبتاً غنی با زهکشی خوب وخنثی یا قلیائی نیاز دارد. پس از گل‌دهی هرس می‌شود.


ـ ازدیاد:

کاشت بذر در گلدان در شاسی سرد در بهار، تهیه قلمه نیمه خشبی در بهار یا تابستان. در اواسط پائیز به محل اصلی انتقال یافته کاشته می‌شود.