ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Echinaeea Purpurea White Lustre


گیاه دائمی به بلندی ۵/۱ متر و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر است دارای ساقه‌های کرکدار بوده و گل‌ها شبیه گل مینا، سفید‌رنگ با مخروطی قهوه‌ای رنگ در مرکز اواخر تابستان تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

مکان کاملاً آفتابی، خاک عمیق و غنی از هوموس، نسبتاً مرطوب و دارای زهکش خوب، جهت گل‌دهی بیشتر گل‌های پژمرده را مرتباً از انتهای ساقه گل‌دار می‌چینند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد در بهار، تقسیم بوته در پائیز یا بهار و یا تهیه قلمه‌های ریشه از آخر پائیز تا اول زمستان امکان‌پذیر است.