ـ خانواده: Acanthaceae

ـ نام علمی : Drejerella guttata


درختچه‌ای همیشه سبز با فرم تاج كروی، گل‌های سفیدرنگ آن توسط براكته‌های قرمز، میگوئی (صورتی) احاطه شده ودر تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی ۲ متر و گستردگی آن به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد.



ـ نیازها:

مكان آفتابی، خاك غنی از مواد آلی كه دارای زهكشی خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- ۱۰ درجه سانتی‌گراد است (نسبت به سرما حساس نیست).


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه چوب نرم یا چوب سبز در بهار یا اول تابستان امكان‌پذیر است.