ـ خانواده: Agavaceae

ـ نام علمی: Dracaena sanderiana


این گیاه دارای برگ‌های پهن، براق، سرنیزه‌ای شکل و کمی موج‌دار با خطوط سفید رنگ می‌باشد.ـ نیازها:

به نور کامل، کمپوست گلدانی لومی و تغذیه ماهیانه با کود مایع نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در دمای ۲۰ - ۱۸ درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.