ـ خانواده: Agavaceae

ـ نام علمی: Dracaena deremensis Warneckei


این دراسنا دارای برگ‌های سرنیزه‌ای پهن و سبزرنگ و در حاشیه سفید رنگ می‌باشد. به صورت چند شاخه نیز می‌توان آن را پرورش داد.ـ نیازها:

به محیط سایه، آفتاب، كمپوست گلدانی لومی و تغذیه ماهیانه با كود مایع نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. گیاه ضعیف را می‌توان در فصل بهار در نزدیكی سطح خاك قطع نمود تا مجدداً گیاهی جوان و شاداب از پایه آن تولید شود (جوان‌كردن گیاه).


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۲۰ ـ ۱۸ درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امكان‌پذیر است.