ـ خانواده: Papaveraceae

ـ نام علمی: Dicentra spectabilis


گیاه دائمی است به بلندی ۷۵ سانتی‌متر و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر که برگ‌های سرخس مانند دارد و گل‌های قلبی شکل و آویزان آن به رنگ قرمز تیره یا سفید روی ساقه‌های خمیده در بهار و تابستان تولید می‌گردند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد. دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

به روش کاشت بذر در پائیز و تقسیم گیاه در فصل خواب در زمستان ازدیاد می‌یابد.