ـ خانواده: Scrophulariaceae

ـ نام علمی: Diascia rigescens


گیاهی دائمی است به بلندی ۳۰ و گستردگی ۵۰ سانتی‌متر، دارای برگ‌های قلبی شکل و گل‌های صورتی پررنگ که در طول تابستان تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ - درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز، تهیه قلمه چوب نرم در اواخر بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.