ـ خانواده: Caryophylaceae

ـ نام علمی: Dianthus barbatus


گیاهی دو ساله، کند رشد، دارای برگ‌های سرنیزه‌ای که گل‌های رنگارنگ آن در اواخر بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۴۵ و گستردگی آن به ۳۰ - ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. واریته‌های کوتاه قد آن دارای بلندی ۱۵ سانتی‌متر هستند.ـ نیازها:

مکان آفتابی، خاک نسبتاً قلیائی و سبک، جهت افزایش طول دوره گل‌دهی گل‌های خشک را مرتباً می‌چینند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اواخر شهریور ماه امکان‌پذیر است.