ـ خانواده: Hedrangeaceae

ـ نام علمی: Deutzia monbeigii


درختچه خزان کننده با شاخه‌های آویزان به ارتفاع ۲/۱ و گستردگی ۵/۱ متر است. دارای برگ‌های بیضی شکل کشیده با سطح زیرین کرکدار بوده و خوشه‌های گل‌های ستاره‌ای شکل سفید آن در فصل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه چوب نرم در تابستان امکان‌پذیر است.