ـ خانواده: Thymelaeaceae

ـ نام علمی: Daphne mezereum


درختچه‌ای خزان پذیر با شاخه‌های افراشته با گل‌های بسیار معطر كه در آخر زمستان و اوایل بهار روی شاخه‌های بدون برگ ظاهر شده و پس از آن تبدیل به میوه‌های قرمز رنگ می‌گردند. برگ‌ها باریك و كشیده و سبز، خاكستری هستند. حداكثر بلندی و گستردگی گیاه به یك متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان كاملاً آفتابی، خاك حاصلخیز با زهكشی خوب كه خیلی خشك نباشد، نسبت به انتقال و جابجائی حساس است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر تازه و یا قلمه‌های نیمه رسیده در فصل تابستان امكان‌پذیر است.