ـ خانواده: Leguminosae

ـ نام علمی: Cytisus battandieri


گل‌های معطر این درختچه نیمه همیشه سبز اوایل تا اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. برگ‌ها دارای ۳ برگچه به رنگ خاکستری، نقره‌ای هستند. حداکثر بلندی آن به ۵ متر می‌رسد.ـ نیازها:

محل آفتابی، خاک سبک با حاصلخیزی متوسط و زهکشی خوب را ترجیح می‌دهد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ - درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

با استفاده از قلمه نیمه خشبی در تابستان و یا کاشت بذر در پائیز.