ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: Crocus vernus Queen of the Blues


گیاه پیازی بهاره به بلندی ۱۰ و گستردگی ۸ - ۵/۲ سانتی‌متر است دارای گل‌های یاسی مایل به آبی می‌باشد.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در اوایل پائیز امکان‌پذیر است.