ـ خانواده: Iridaceae

ـ نام علمی: ‎Crocus angustifolius


این‌گونه زعفران گل‌های معطر طلائی (زرد) دارد که سطح پشت انتهای گلبرگ‌ها، لکه‌های برنزی دیده می‌شود.ـ نیازها:

خاک سبک، مکان آفتابی، حداقل دمای قابل تحمل ۱۵ـ درجه سانتی‌گراد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم توده پیازها در اوایل تابستان و یا کاشت بذر امکان‌پذیر است.