ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام علمی: Crepis aurea


گیاه دائمی به بلندی ۳۰ - ۱۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های روزت سرنیزه‌ای شكل بوده و گل‌های طلائی، نارنجی آن از تابستان تا پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان كاملاً آفتابی و هر نوع خاك با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر به محض رسیدن و تهیه قلمه ریشه در زمستان امكان‌پذیر است.