ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Cotoneaster horizontalis


درختچه خزان پذیر به بلندی ۱ متر و گستردگی ۵/۱ متر است، دارای برگ‌های بیضی شکل سبز تیره است که در پائیز قرمز رنگ می‌شوند. گل‌های سفید مایل به صورتی آن اواخر بهار ظاهر می‌شوند و میوه‌های قرمز کروی تولید می‌کند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک نسبتاً غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

ازطریق کاشت بذر به محض رسیدن در شاسی سرد و تهیه قلمه ریشه در اوایل تابستان امکان‌پذیر است.