ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Cotoneaster frigidus


درخت یا درختچه بزرگ خزان پذیر به بلندی و گستردگی ۱۰ متر است. دارای برگ‌های بیضی شکل بوده و گل‌های سفید آ ن در تابستان ظاهر شده و به دنبال آن میوه‌های کروی قرمز رنگ تولید می‌گردند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی، خاک نسبتاً غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر به محض رسیدن در شاسی سرد و تهیه قلمه ریشه در اوایل تابستان امکان‌پذیر است.