ـ خانواده: Rosaceae

ـ نام علمی: Cotoneaster Cornubia


درخت یا درختچه نیمه همیشه سبز به بلندی و گستردگی ۶ متر است دارای شاخه‌های کمانی شکل و برگ‌های سبز تیره بوده و گل‌های سفید رنگ آن در تابستان ظاهر شده و به‌دنبال آن میوه‌های کروی شفاف قرمز رنگ تولید می‌گردند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک نسبتاً غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر به محض رسیدن در شاسی سرد و تهیه قلمه ریشه نیمه رسیده در اواخر تابستان امکان‌پذیر است.