ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Cosmos atrosanguineus


گیاه دائمی و افراشته با ریشه غده‌ای، دارای ساقه‌های قهوه‌ای مایل به قرمز و برگ‌های سبز تیره و درحاشیه دندانه‌دار که گل‌های معطر آن به رنگ قرمز تیره در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی و خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه ریشه امکان‌پذیر است.