ـ خانواده: Cornaceae

ـ نام علمی: Cornus suecica


گیاه علفی دائمی و خزنده كه گل‌های كوچك آن در فصل تابستان به صورت گل آذین چتر ظاهر شده و روی چهار براكته سفید رنگ قرار گرفته و به شكل یك گل منفرد دیده می‌شوند. میوه‌های آن كروی، قرمز‌رنگ و به قطر ۵ میلی‌متر هستند. حداكثر بلندی گیاه ۲۵ سانتی‌متر است.ـ نیازها:

مكان سایه، آفتاب، خاك حاصلخیز با زهكش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه در فصل پائیز امكان‌پذیر است.