ـ خانواده: Asteraceae

ـ نام علمی: Coreopsis grandiflora


این واریته به صورت گیاه یك‌ساله كاشته می‌شود، به بلندی ۷۵ - ۵۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر می‌رسد دارای برگ‌های سرنیزه‌ای بوده و گل‌های زرد پرپر آن از اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی یا نیمه سایه و خاك غنی با زهكش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در بهار امكان‌پذیر است.