ـ خانواده: Agavaceae

ـ نام علمی: Cordyline Fruticosa Tricolor


این گیاه آپارتمانی دارای ساقه‌های غیرمنشعب و برگ‌های بزرگ دارای رگه‌های نامنظم به رنگ‌های قرمز، صورتی و كرمی رنگ می‌باشد.ـ نیازها:

به نور غیرمستقیم آفتاب، كمپوست گلدانی لومی و تغذیه ماهیانه با كود مایع و اسپری با آب در زمستان نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد در بهار و كاشت پاجوش در بهار امكان‌پذیر است.