ـ خانواده: Berberidaceae

ـ نام علمی: Corallina Compacta


درختچه همیشه سبز به بلندی ۳ و گستردگی ۵ متر است دارای برگ‌های سبز، برنزی و شاخه‌های جوان قرمز رنگ بوده و خوشه‌های گل‌های كوچك و زردرنگ آن در اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان آفتابی یا نیمه سایه نیاز دارد. در انواع خاك‌ها بازهكشی خوب رشد می‌كند و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در اوایل بهار و تهیه قلمه در تابستان امكان‌‌پذیر است.