ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Convallaria majalis


گیاه دائمی ریزوم‌‌دار به بلندی ۲۳ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های بیضی پهن و کشیده بوده و گل‌های زنگوله‌ای شکل، معطر و سفید رنگ آن در اواخر بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک غنی از هوموس و مرطوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه پس از پایان گل‌دهی و یا در پائیز امکان‌پذیر است.