ـ خانواده: Combretaceae

ـ نام علمی: Combretum bracteosum


درختچه‌ای بالارونده و همیشه سبز، بومی جنوب آفریقا، برگ‌ها سبز كمرنگ با سطحی صاف كه سطح زیرین آنها كمرنگ‌تر است. گل‌های كوچك قرمز، نارنجی آن مجتمع در گل آذین كروی در فصل تابستان ظاهر می‌شوند، حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۳ متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان كاملاً آفتابی (در تابستان‌های گرم سایه، آفتاب) خاك غنی از هوموس كه دارای زهكشی خوب باشد. در فصل تابستان نیاز به آبیاری فراوان دارد. جهت كاشت كنار دیوار به عنوان گیاه بالارونده و یا ریزش از لبه دیوار به طرف پائین مناسب است. پس از پایان گلدهی شاخه‌های گیاه را كمی تنك نمایید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۶ درجه سانتی‌گراد است. (مخصوص كاشت در نواحی گرمسیر)


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه‌های نیمه رسیده در فصل تابستان امكان‌پذیر است.