ـ خانواده: Gesneriaceae

ـ نام علمی: Columnea microphulla


گیاه همیشه سبز با ساقه‌های ظریف و رونده كه تا ۲ متر رشد می‌كنند. برگ‌ها تخم‌مرغی شكل و كركدار بوده و گل‌های قرمز آن از بهار تا تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان نیمه سایه و خاك غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تهیه قلمه ریشه در بهار امكان‌پذیر است.