ـ خانواده: Papilonaceae

ـ نام علمی: Clianthus Formosus


گیاهی است دائمی که به صورت یک‌ساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. بلندی آن ۲۰ سانتی‌متر و گستردگی آن ۱ متر است برگ‌ها مرکب از ۲۱ - ۹ برگچه بوده و گل‌های قرمز و سیاه رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند. ساقه‌های گیاه روی زمین می‌خوابند.ـ نیازها:

به مکان کاملاً آفتابی و هر نوع خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ - ۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار و یا تهیه قلمه ساقه در اواخر تابستان امکان‌پذیر است.