ـ خانواده: Clethraceae

ـ نام علمی: Clethra arborea


به‌صورت درخت یا درختچه همیشه سبز به بلندی ۸ و گستردگی ۶ متر است. گل‌های معطر، سفید و فنجانی شکل آن به‌صورت خوشه‌ای از اواخر تابستان تا اواسط پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس، اسیدی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه نیمه رسیده در اواسط یا اواخر تابستان امکان‌پذیر است.