ـ خانواده: Clethraceae

ـ نام علمی: Clethra alnifolia


درختچه خزان‌کننده به بلندی و گستردگی ۵/۲ متر است دارای برگ‌های تخم‌مرغی شکل و در حاشیه دندانه‌دار بوده و گل‌های زنگوله‌ای شکل، معطر و سفید رنگ آن به‌‌صورت خوشه‌های افراشته در اواخر تابستان و اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک غنی از هوموس، اسیدی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز و تهیه قلمه چوب نرم در تابستان امکان‌پذیر است.