ـ خانواده: Clethraceae

ـ نام علمی: Clethara delavayi


درختچه خزان‌کننده بابلندی و گستردگی ۴ متر است. دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل و در حاشیه دندانه‌دار بوده و خوشه‌های گل‌های سفید رنگ و معطر آن در اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. غنچه‌ها صورتی رنگ هستند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک پیت، مرطوب و اسیدی نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در پائیز و تهیه قلمه چوب نرم در تابستان امکان‌پذیر است.