ـ خانواده: Onagraceae

ـ نام علمی: Clarkia grandiflora


گیاه یک‌ساله‌ای به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۳۰ - ۲۰ سانتی‌متر است که دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل بوده و گل‌های فنجانی شکل و صورتی آن از اوایل تابستان تا اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیم سایه، خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در بهار یا اوایل پائیز امکان‌پذیر است.