ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Chrysanthemum Segetum


این گونه از داوودی یک‌ساله به بلندی ۸۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سبز مایل به خاکستری بوده و گل‌ها کم پر، شبیه گل مینا و زرد رنگ در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در شاسی سرد در اوایل بهار امکان‌پذیر است.