ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Chrysanthemum Peach Brientner


این واریته از داوودی دائمی به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر است. گل‌های صورتی، نارنجی آن اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان‌پذیر است.