ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Chrysanthemum Marlene jones


گیاه دائمی به بلندی یک متر و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است دارای گل‌های پرپر و زرد کم رنگ می‌باشد که در اوایل پائیز ظاهر می‌شوند و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می‌گیرند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت افزایش گل‌دهی، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متر سطح خاک در فصل رشد دو بار قطع کنید.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان‌پذیر است.