ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Chrysan themum , Buff Margaret


گیاه دائمی به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۷۵ - ۶۰ سانتی‌متر است دارای گل‌های برنزی کم رنگ می‌باشد که در اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت گل‌دهی بیشتر، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متری سطح خاک دوبار در فصل رشد قطع کنید.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان‌پذیر است.