ـ خانواده: Amaranthaceae

ـ نام علمی: Celosia cristata Fairy Fountains


گیاه دائمی و نسبتاً سریع‌الرشد كه به صورت یكساله كاشت و استفاده می‌شود. برگ‌ها تخم‌مرغی نوك تیز و گل‌ها به صورت مجموعه‌های مخروطی و پرمانند به طول ۱۵ سانتی‌متر و رنگ‌های متنوع در تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی و محفوظ، خاك حاصلخیز كه دارای زهكش خوب باشد، حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در اول بهار درون گلخانه امكان‌پذیر است.