ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Celmisia walkeri


گیاه دائمی و همیشه سبز به بلندی ۲۰ سانتی‌متر و گستردگی دو متر است که دارای برگ‌های کشیده بیضوی تا سرنیزه‌ای با سطح روئی براق و سطح زیرین کرکدار بوده و گل‌های سفید رنگ آن در اوایل تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مرطوب، غنی از هوموس، کمی اسیدی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در اوایل تابستان و کاشت بذر تازه امکان‌پذیر است.