ـ خانواده: Arecaceae

ـ نام علمی: Caryota mitis


گیاه آپارتمانی كه به بلندی ۲/۱ متر می‌رسد. در گیاه بالغ هر برگ (فروند) شامل برگچه‌هائی مجزا به طول ۱۵ و پهنای ۱۰ سانتی‌متر است كه نوك هریك از برگچه‌ها به نظر پاره پاره شده می‌آید.ـ نیازها:

به مكان پرنور و مرطوب، آبیاری منظم و كود دهی نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت پرپشت شدن گیاه جوانه‌های انتهائی را می‌چینند.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امكان‌پذیر است.