ـ خانواده: Cruciferae

ـ نام علمی: Cardamine enneaphyllos


گیاه دائمی و گسترده‌ای است به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۶۰ - ۴۵ سانتی‌متر که دارای برگ‌های منقسم است و گل‌های سفید یا زرد رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مرطوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر یا تقسیم گیاه در پائیز امکان‌پذیر است.