ـ خانواده: Boraginaceae

ـ نام علمی: Brunnera macrophylla


گیاهی بوته‌ای و دایمی که گل‌های ستاره‌ای و آبی رنگ آن شبیه گل فراموشم مکن بوده و اوایل بهار ظاهر می‌شوند. برگ‌های گیاه قلبی شکل بوده و در حاشیه دندانه‌دار و مواج هستند. حداکثر بلندی ۴۵ و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. به عنوان گیاه پوششی استفاده می‌شود.ـ نیازها:

مکان سایه، آفتاب، خاک مرطوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.