ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Bellis perennis


گیاهی است دائمی و کند رشد که اغلب به صورت دو ساله پرورش داده می‌شود. گل‌ها در رنگ‌های سفید و صورتی کم‌رنگ تا تیره در فصل بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۲۰ - ۱۵سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان آفتابی یا نیم سایه، خاک سبک با زهکشی بسیار خوب، گل‌های پژمرده را مرتباً می‌چینند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اوایل تابستان در ۶ میلیمتری عمق خاک امکان‌پذیر است. نشاها را در آخر تابستان می‌توان به باغچه منتقل نموده و به فاصله ۱۵ سانتی‌متر از یکدیگر کاشت.