ـ خانواده: Cactaceae

ـ نام علمی: Astrophytum ornatum


این گونه كاكتوس به بلندی ۱۵ و قطر ۱۲ سانتی‌متر می‌رسد گل‌های زرد آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان گرم و روشن و دور از تابش مستقیم آفتاب نیاز دارد. خاك مناسب: ۲ قسمت خاك رس، ۱ قسمت خاك برگ پوسیده، ۱ قسمت ماسه به اضافه مقدار كمی پودر استخوان و سنگریزه می‌باشد. در فصل بهار و تابستان در فاصله بین دو آبیاری اجازه بدهید خاك گلدان خشك شود. در زمستان به گیاه آب ندهید و گلدان را در محلی روشن و خنك با دمای ۱۰ _ ۵ درجه سانتی‌گراد و هوائی خشك قرار دهید زیرا رطوبت هوا در این فصل باعث ایجاد رگه‌های زرد و قهوه‌ای رنگ روی گیاه شده و باعث پوسیدن آن می‌شود. از اردیبهشت تا مردادماه هر سه تا چهار هفته یك بار كود مخصوص كاكتوس به گیاه بدهید.


ـ ازدیاد:

كاشت بذر در حرارت ۲۱ درجه سانتی‌گراد و تهیه و كاشت قلمه در تابستان كه پس از ۳،۲ ماه ریشه‌دار می‌شوند.