ـ خانواده: Asparagaceae

ـ نام علمی: Asparagus densiflorus


این گیاه به بلندی ۹۰ - ۶۰ سانتی‌متر و گستردگی ۲/۱ ـ ۱ متر می‌رسد. دارای ساقه و برگ‌های پر‌مانند بوده و در تابستان گل‌های كوچك سفیدرنگ و به‌ دنبال آن میوه‌های قرمز تولید می‌كند.ـ نیازها:

به نور كافی دور از تابش مستقیم آفتاب، خاك لومی با كمپوست گلدانی، آبیاری مرتب و تغذیه با كود مایع هر ماه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۱۶ درجه در بهار یا پائیز و تقسیم گیاه در اوایل بهار امكان‌پذیر است.