ـ خانواده: Boraginaceae

ـ نام علمی: Arnebia pulchra


گیاه دائمی به بلندی و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سرنیزه‌ای شکل بوده و گل‌ها شیپوری شکل و زرد رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مکان نیمه سایه و خاک مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر به محض رسیدن، تهیه قلمه در زمستان و تقسیم بوته در بهار امکان‌پذیر است.