ـ خانواده: Compositae

ـ نام علمی: Arctotis grandis


گیاهی است دائمی که اغلب به صورت یک ساله پرورش و نگهداری می‌شود. گل‌ها در رنگ‌های سفید، کرم، زرد و نارنجی در اواسط تابستان تا اواسط پائیز ظاهر می‌شوند. برگ‌ها در حاشیه دندانه‌دار و شبیه برگ گل داوودی بوده و سطح زیرین آ نها خاکستری رنگ است. حداکثر بلندی ۴۰ و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مکان کاملاً آفتابی، خاک سبک شامل خاک لومی حاوی خاک‌ برگ و ماسه، حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ - ۱ درجه سانتی‌گراد است. به عنوان گل بریده نیز در گل‌فروشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ـ ازدیاد:

از طریق کاشت بذر در اول بهار یا پائیز درون گلخانه که در فصل بهار نشاها را به باغچه منتقل نموده و یک ماه بعد سرشاخه‌‌ها را با دست می‌چینند تا گیاه پرپشت شود.